Hỗ trợ bán hàng: 0969 25 86 68 - 0915 12 44 55            Hỗ trợ kỹ thuật: 0912.7464 02
Đăng ngày 10/09/2015
Đăng ngày 05/05/2015
Đăng ngày 05/05/2015
Đăng ngày 05/05/2015
Đăng ngày 05/05/2015
Đăng ngày 11/04/2015
Đăng ngày 10/04/2015
Đăng ngày 10/04/2015
Đăng ngày 10/04/2015

Điện thoại Samsung

3.790.000đ
4.090.000đ
2.190.000đ
3.890.000đ
2.690.000đ
3.990.000đ
2.590.000đ
2.490.000đ
2.690.000đ
3.790.000đ
 

Điện thoại HTC

2.490.000đ
5.390.000đ
5.290.000đ
4.990.000đ
2.290.000đ
 

Điện thoại Iphone

Hết hàng
Hết hàng
2.650.000đ
2.450.000đ
Hết hàng
Hết hàng
2.650.000đ
10.950.000$
10.550.000$
9.850.000đ
 

Điện thoại LG

3.290.000đ
2.390.000đ
3.490.000đ
Hết hàng
 

Điện thoại Sony

2.690.000đ
2.690.000đ
4.590.000đ
3.290.000đ
2.390.000đ
2.990.000đ
4.990.000đ
4.990.000đ
5.190.000đ
5.190.000đ